Biudžetinė įstaiga 
Topolių g.19, LT-63331 Alytus 
Tel. (8 315) 70525, (8 315) 70425 
El. paštas drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt 
Juridinių asmenų registras 
Kodas 191054763

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017–2018 M. M.

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ ATSAKOMYBĖS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

„DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO TARYBA

Pirmininkė– Inga Stanionienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Sekretorė– Sigita Čiaplinskienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja

Posėdžio pirmininkė    Inga Stanionienė

Posėdžio sekretorė      Sigita Čiaplinskienė

Nariai:

Jūratė Bagdonienė – mama, mokyklos-darželio 

Mokyklos-darželio taryba:

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos-darželio direktorius.

Mokytojų taryba:

  • aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus, analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;

  • svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

  • analizuoja mokymo planų, mokyklos-darželio veiklos, ugdymo programų realizavimą;

  • kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, asmens sveikatos priežiūros darbuotojais, psichologu sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

  • teikia siūlymus įstaigos tarybai įvairiais Mokyklos-darželio veiklos organizavimo bei ugdymo klausimais;

  • kiekvienų mokslo metų pradžioje svarsto metodinių būrelių veiklos planus, mokytojų parengtus teminius planus, Specialiojo ugdymo komisijos veiklos programą;

  • nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

  • pasirenka vidaus audito vykdymo sritis, aptaria jo rezultatus, numato problemų sprendimo būdus.