Biudžetinė įstaiga 
Topolių g.19, LT-63331 Alytus 
Tel. (8 315) 70525, (8 315) 70425 
El. paštas drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt 
Juridinių asmenų registras 
Kodas 191054763

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ (Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė pavaldi Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui)

RAIMONDA RADZEVIČIENĖ

Darbo laikas:

Antradienis  800 – 1606 val.

Ketvirtadienis 800 – 1412 val.

Pietų pertrauka 1100 – 1130 val.

El. paštas raimonda@alytausvsb.lt

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – asmuo, baigęs visuomenės sveikatos priežiūros studijas teisės aktų nustatyta tvarka ir vykdantis sveikatos priežiūrą darželyje-mokykloje. 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais; teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje; inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas; padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams; teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje; esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones; teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą; informuoja įstaigos direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas