Biudžetinė įstaiga 
Topolių g.19, LT-63331 Alytus 
Tel. (8 315) 70525, (8 315) 70425 
El. paštas drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt 
Juridinių asmenų registras 
Kodas 191054763

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
 
teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginė-psichologinė tarnyba.
Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės vaikų individualius poreikius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas prieš programos įgyvendinimo pradžią parengia ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį.

„DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS