Menu Close

Vizija, misija, filosofija

Mokyklos-darželio vizija
Mokykla-darželis, kuriame kontekstinis ugdymas pasitelkiamas mokyklos bendruomenės ir asmenybės ūgčiai bei mokymo(si) pažangai, siekiant kiekvieno vaiko įtraukties, užtikrinant saugias, modernias, inovatyvias mokymosi aplinkas.
Misija
Teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei pradinį išsilavinimą siekiant kiekvieno vaiko asmeninės ūgties, mokant jį būti savarankišku, doru, atsakingu, šalies kultūrą puoselėjančiu piliečiu, pasirengusiu mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
Filosofija
Einame kartu – į gyvenimą plačiu žingsniu.

Skip to content