Menu Close

Pedagogai ir kiti darbuotojai

2022-2023

ALYTAUS DREVINUKO” MOKYKLOS-DARŽELIO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO IKIMOKYKLINĖS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS DREVINUKO” MOKYKLOS-DARŽELIO MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

PEDAGOGAI SAVO VEIKLOJE VADOVAUJASI ŠIAIS PAGRINDINIAIS ELGESIO IR VEIKLOS PRINCIPAIS: 

  1. PAGARBOS;
  2. TEISINGUMO;
  3. ŽMOGAUS TEISIŲ PRIPAŽINIMO;
  4. ATSAKOMYBĖS;
  5. SĄŽININGUMO;
  6. ATIDOS IR SOLIDARUMO.

Skip to content