Menu Close

Pedagogai ir kiti darbuotojai

2023-2024 M. M.

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS IR KONTAKTAI

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigų pavadinimas Kontaktiniai duomenys
Administracija
1. Artūras Čiurlionis Laikinai einantis direktoriaus pareigas Tel. nr. 860450238

arturas.ciurlionis@drevinukas.lt

2. Inga Murauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tel. nr. 865775951

inga.murauskiene@drevinukas.lt

3. Jolita Kalėdienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tel. nr. 8 315 70 525

jolita.kalediene@drevinukas.lt

4. Aldona Juodžiukynienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Tel. 8 315 70 525

aldona.juodziukyniene@drevinukas.lt

5. Nijolė Uždavinienė Maitinimo organizavimo ir asmens higienos priežiūros specialistė Tel. 8 315 70 525

nijole.uzdaviniene@drevinukas.lt

Mokytojai
6. Vilma Čeplevičienė Pradinių klasių mokytoja vilma.cepleviciene@drevinukas.lt
7. Sigita Čiaplinskienė Pradinių klasių mokytoja sigita.ciaplinskiene@drevinukas.lt
8. Rugilė Čirienė Pradinių klasių mokytoja rugile.ciriene@drevinukas.lt
9. Danutė Pankienė Pradinių klasių mokytoja danute.pankiene@drevinukas.lt
10. Inga Stanionienė Pradinių klasių mokytoja inga.stanioniene@drevinukas.lt
11. Amanda Truncė Pradinių klasių mokytoja amanda.trunce@drevinukas.lt
12. Jolita Kalėdienė Pradinių klasių mokytoja jolita.kalediene@drevinukas.lt
13. Ieva Ivanauskienė Pradinių klasių mokytoja ieva.ivanauskiene@drevinukas.lt
14. Dalia Vosylienė Muzikos mokytoja, meninio ugdymo mokytoja dalia.vosyliene@drevinukas.lt
15. Mariola Jadwiga Falat Tikybos mokytoja mariola.jadwiga.falat@drevinukas.lt
16. Jonas Gaižauskas Teatro mokytojas jonas.gaizauskas@drevinukas.lt
17. Robertas Paliutis Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (kūno kultūros mokytojas) robertas.paliutis@drevinukas.lt
18. Dalia Romanova Šokio mokytoja dalia.romanova@drevinukas.lt
19. Dovilė Šerpenskienė Anglų kalbos mokytoja dovile.serpenskiene@drevinukas.lt
20. Sigita Turskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja sigita.turskiene@drevinukas.lt
21. Giedrė Valaikienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja giedre.valaikiene@drevinukas.lt
22. Lina Augustinavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja lina.augustinaviciene@drevinukas.lt
23. Skaidrutė Verenienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja skaidrute.vereniene@drevinukas.lt
24. Dalė Ribinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja dale.ribinskiene@drevinukas.lt
25. Dalė Jursevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja dale.jurseviciene@drevinukas.lt
26. Dalė Kamblevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja dale.kambleviciene@drevinukas.lt
27. Gerda Pėstininkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja gerda.pestininkiene@drevinukas.lt
28. Danutė Baliukonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja danute.baliukoniene@drevinukas.lt
29. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Pagalbos mokiniui specialistai ir kiti darbuotojai
30. Asta Bartkienė Judesio korekcijos pedagogė asta.bartkiene@drevinukas.lt
31. Laura Biskė Masažuotoja laura.biske@drevinukas.lt
32. Aušra Paulėkienė Logopedė, specialioji pedagogė ausra.paulekiene@drevinukas.lt
33. Renata Danevičienė Logopedė renata.daneviciene@drevinukas.lt
34. Rita Kamaitienė Socialinė pedagogė rita.kamaitiene@drevinukas.lt
35. Dijana Eidukevičienė Bibliotekininkė dijana.eidukeviciene@drevinukas.lt
36. Laimutė Bendikienė Mokytojo padėjėja (SUP) laimute.bendikiene@drevinukas.lt
37. Laima Mažeikienė Mokytojo padėjėja (SUP) laima.mazeikiene@drevinukas.lt
38. Jurgita Bujanauskaitė Mokytojo padėjėja (SUP) jurgita.bujanauskaite@drevinukas.lt
39. Kristina Dambrauskienė Mokytojo padėjėja (SUP) kristina.dambrauskiene@drevinukas.lt
40. Asta Krutulienė Mokytojo padėjėja (SUP) asta.krutuliene@drevinukas.lt
Pailgintos dienos grupės auklėtojos
41. Jolanta Kanišauskienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja jolanta.kanisauskiene@drevinukas.lt
42. Snieguolė Pavilonienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja snieguole.paviloniene@drevinukas.lt
Aptarnaujantis personalas
43. Lilija Giedraitienė Virėja Tel. 8 315 70 525
44. Lina Armanavičienė Virėja Tel. 8 315 70 525
45. Pūtienė Vilija Maisto ruošimo padėjėja Tel. 8 315 70 525
46. Renata Narutienė Mokytojo padėjėja Tel. 8 315 70 525
47. Genovaitė Berulienė Mokytojo padėjėja Tel. 8 315 70 525
48. Loreta Karčiauskienė Mokytojo padėjėja Tel. 8 315 70 525
49. Gitana Kalėdienė Mokytojo padėjėja Tel. 8 315 70 525
50. Renata Grudzinskienė Mokytojo padėjėja Tel. 8 315 70 525
51. Jolita Sadauskienė Mokytojo padėjėja Tel. 8 315 70 525
52. Asta Račkienė Raštinės vedėja Tel. 8 315 70 525
53. Kristina Sipavičienė Pagalbinė darbininkė valgyklai Tel. 8 315 70 525

 

54. Alė Karkauskienė Valytoja Tel. 8 315 70 525
55. Anelė Kazabuckienė Valytoja Tel. 8 315 70 525
56. Jadvyga Verenienė Valytoja Tel. 8 315 70 525
57. Gavelis Vitas Kiemsargis Tel. 8 315 70 525
58. Radžiukynas  Juozas Budėtojas Tel. 8 315 70 525
59. Žukas Jonas Einamojo remonto darbininkas Tel. 8 315 70 525
60. Valaitis Valius Pagalbinis darbininkas atsakingas už elektros ūkį Tel. 8 315 70 525

 

 

 

DARŽELIO GRUPIŲ TELEFONAI

 

Eil. Nr. Darželio grupė Telefono numeris
1. „Saulutės“ 8 636 21 545
2. „Ežiukų“ 8 654 95 212
3. „Boružėlių“ 8 633 39 876
4. „Bitučių“, „Pelėdžiukų“ 8 656 85 789
5. „Giliukų“ 8 655 10 231

 

 

ALYTAUS DREVINUKO” MOKYKLOS-DARŽELIO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO IKIMOKYKLINĖS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS DREVINUKO” MOKYKLOS-DARŽELIO MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

PEDAGOGAI SAVO VEIKLOJE VADOVAUJASI ŠIAIS PAGRINDINIAIS ELGESIO IR VEIKLOS PRINCIPAIS: 

  1. PAGARBOS;
  2. TEISINGUMO;
  3. ŽMOGAUS TEISIŲ PRIPAŽINIMO;
  4. ATSAKOMYBĖS;
  5. SĄŽININGUMO;
  6. ATIDOS IR SOLIDARUMO.

Skip to content