Biudžetinė įstaiga 
Topolių g.19, LT-63331 Alytus 
Tel. (8 315) 70525, (8 315) 70425 
El. paštas drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt 
Juridinių asmenų registras 
Kodas 191054763

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

1 klasės
1. 8.00 – 8.35
2. 8.55 – 9.30
3. 9.50 – 10.25
4. 10.55 – 11.30
5. 12.00 – 12.35

2-4 klasės
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 12.00 – 12.45
6. 13.00 – 13.45

Ugdau alytiškį
Draugiškas internetas
tevu_linija_internetas
i3fh3w10328
erasmus

2019-2020

ALYTAUS DREVINUKO” MOKYKLOS-DARŽELIO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO IKIMOKYKLINĖS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS DREVINUKO” MOKYKLOS-DARŽELIO MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

PEDAGOGAI SAVO VEIKLOJE VADOVAUJASI ŠIAIS PAGRINDINIAIS ELGESIO IR VEIKLOS PRINCIPAIS: 

  1. PAGARBOS;
  2. TEISINGUMO;
  3. ŽMOGAUS TEISIŲ PRIPAŽINIMO;
  4. ATSAKOMYBĖS;
  5. SĄŽININGUMO;
  6. ATIDOS IR SOLIDARUMO.
Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Kvalifikacinė kategorija
Išsilavinimas
Pareigos, mokomieji dalykai
Kontaktiniai duomenys
1.
2.
Birutė Semeškienė
III vadybinė kategorija vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja
Aukštasis
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Tel. nr.: (8 315) 70525
3.
Inga Murauskienė
 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tel. nr.: (8 315) 70525
4.
Dalia
Vosylienė
Vyresnioji muzikos mokytoja
Aukštasis
Meninio ugdymo pedagogė
Tel. nr.: (8 315) 70525
5.
Aušra Paulėkienė
Logopedė metodininkė
Aukštasis
Logopedė,
specialioji
pedagogė
Tel. nr.: (8 315) 70525
6.
Giedrė Valaikienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis
Priešmoklyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
7.
Dalė Jursevičienė
ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
8.
Skaidrutė Verenienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
Aukštesnysis
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
9.
Asta Labalaukienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštasis
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
10.
Lina Augustinavičienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštasis
Priešmoklyklinio ugdymo pedagogė
Tel. nr.: (8 315) 70525
11.
Danutė Baliukonienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
12.
Dalė Kamblevičienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
13.
Marytė Belevičienė
Vyresnioji auklėtoja
Aukštesnysis
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
14.
Dalė Ribinskienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
15.
Danutė Pankienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Aukštasis
Pradinis ugdymas
Tel. nr.: (8 315) 70525
16.
Rugilė Čirienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Aukštasis
Pradinis ugdymas 
Tel. nr.: (8 315) 70525
17.
Renata Grigalienė
Specialioji pedagogė, logopedė
Aukštasis
Specialioji pedagogė, logopedė
Tel. nr.: (8 315) 70525
18.
Vilma Čeplevičienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Aukštasis
Pradinis ugdymas 
Tel. nr.: (8 315) 70525
19.
Rita
Kamaitienė
Vyresnioji socialinė pedagogė
Aukštasis VPU
Socialinė pedagogė, bibliotekininkė
Tel. nr.: (8 315) 70525
20.
Edita
Jurčienė
Vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja
Aukštasis VPU
Pradinis ugdymas 
Tel. nr.: (8 315) 70525
21.
Sigita
Turskienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Tel. nr.: (8 315) 70525
22.
Jolita
Kalėdienė
Pradinio ugdymo mokytoja ir ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytoja metodininkė
Aukštasis, Verslo vadybos magistras
Pradinis ugdymas, anglų kalbos mokytoja 
Tel. nr.: (8 315) 70525
23.
Ieva Ivanauskienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Aukštasis, Teatro edukologijos magistras
Pradinis ugdymas, dramos būrelio vadovė
Tel. nr.: (8 315) 70525
24.
Sigita Čiaplinskienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Aukštasis ŠPI
Pradinis ugdymas 
Tel. nr.: (8 315) 70525
25.
Inga Stanionienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Aukštasis ŠPI
Pradinis ugdymas 
Tel. nr.: (8 315) 70525
26.
Jūratė Vaikšnorienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Aukštasis
Anglų kalbos mokytoja 
Tel. nr.: (8 315) 70525
27.
Aušra Saulevičiūtė
Aukštasis
Šokio mokytoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
28.
Jolanta Kanišauskienė
Pradinio ugdymo mokytoja 
Aukštasis
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
29.
Amanda Putelytė
Pradinio ugdymo mokytoja
Aukštasis 
Pradinis ugdymas
Tel. Nr.: (8 315) 70525
30
Asta Bartkienė
Judesio korekcijos pedagogas
 
Aukštasis universitetinis
Judesio korekcijos pedagogas (kineziterapeutė)
Tel. Nr.: (8 315) 70525
KITI DARBUOTOJAI
Vardas, Pavardė Pareigos
Vida Naruševičienė  Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
Aldona Juodžiukynienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Asta Račkienė Raštinės vedėja
Genovaitė Berulienė Auklėtojos padėjėja
Gitana Kalėdienė Auklėtojos padėjėja
Jolita Sadauskienė Auklėtojos padėjėja
Loreta Karčiauskienė Auklėtojos padėjėja
Renata Grudzinskienė Auklėtojos padėjėja
Renata Narutienė Auklėtojos padėjėja
Laima Bendekienė Pedagogo padėjėja
Snieguolė Pavilonienė Pedagogo padėjėja
Viktorija Pangonytė Masažuotoja
Birutė Jurgaitienė Virėja
Lilija Giedraitienė Virėja
Lina Armanavičienė Virėja
Alė Karkauskienė Valytoja
Anelė Kazabuckienė Valytoja
Danutė Gurskienė Valytoja
Lina Ivanauskienė Valytoja
 Jonas Žukas Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas
Juozas Radžiukynas Budėtojas
Jadvyga Verenienė Kiemsargė