Biudžetinė įstaiga 
Topolių g.19, LT-63331 Alytus 
Tel. (8 315) 70525, (8 315) 70425 
El. paštas drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt 
Juridinių asmenų registras 
Kodas 191054763

1 klasės
1. 8.00 – 8.35
2. 8.55 – 9.30
3. 9.50 – 10.25
4. 10.55 – 11.30
5. 12.00 – 12.35

2-4 klasės
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 12.00 – 12.45
6. 13.00 – 13.45

Draugiškas internetas
i3fh3w10328
tevu_linija_internetas

PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ DARBO TVARKARAŠTIS

TEIKIAMOS MOKAMOS PASLAUGOS

1. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. nustatomas 15,0 Lt (4,34Eur) mėnesinis mokestis už popamokinę vaikų priežiūrą pailgintos darbo dienos grupėje (pagrindas – Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T-131).

2. Nuo mokesčio už teikiamą popamokinę vaikų priežiūrą pailgintos darbo dienos grupėje atleidžiami.

2.1.vaikai iš šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą (pažyma pristatoma kas trys mėnesiai iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus);

2.2.vaikai, esantys socialinės rizikos šeimų įskaitoje (pateikus Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją);

2.3.vaikai, kurių abu tėvai arba motina (tėvas), viena(as) auginanti(is) vaiką, yra bedarbiai (pristačius iš darbo biržos pažymą kas trys mėnesiai);

2.4.vaikai, kuriems yra nustatytas neįgalumas (pateikus neįgaliojo pažymėjimą).

3. Mokestis už teikiamą popamokinę mokinių priežiūrą pailgintos darbo dienos grupėse neskaičiuojamas ir nemokamas už nelankytas dienas šiais atvejais:

3.1. dėl vaiko ligos (pateikus gydytojo pažymą)

3.2. tėvų ar teisėtų vaiko atstovų (toliau – tėvų) kasmetinių atostogų metu;

3.3. tėvų nemokamų atostogų metu.

4. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į bendrojo lavinimo mokyklos pailgintos darbo dienos grupę, o vėliau – pagal aplinkybes, numatomas papunkčiuose. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį. Mokestis nemokamas nuo to mėnesio pirmos dienos, kada pristatyti dokumentai.

5. Mokinių tėvai įpareigojami, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata.
.