Menu Close

Pailgintos darbo dienos grupės

PAILGINTŲ D. G. TVARKARAŠTIS

  • Mokykloje veikia penkios pailgintos darbo dienos grupės.
  • Pailgintos dienos grupės paslauga teikiama mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą.
  • Grupės paskirtis – teikti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu papildomą nemokamą neformalaus švietimo paslaugą, po pamokų organizuojant mokinių priežiūrą, užimtumą, teikti pagalbą mokiniams atliekant namų užduotis, sudaryti sąlygas mokinių laisvalaikiui organizuoti ir neformaliam ugdymui vykdyti.

Skip to content