Biudžetinė įstaiga 
Topolių g.19, LT-63331 Alytus 
Tel. (8 315) 70525, (8 315) 70425 
El. paštas drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt 
Juridinių asmenų registras 
Kodas 191054763

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

1 klasės
1. 8.00 – 8.35
2. 8.55 – 9.30
3. 9.50 – 10.25
4. 10.55 – 11.30
5. 12.00 – 12.35

2-4 klasės
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 12.00 – 12.45
6. 13.00 – 13.45

Ugdau alytiškį
Draugiškas internetas
tevu_linija_internetas
i3fh3w10328
erasmus

„Drevinuko“ mokykloje-darželyje specialiąją pagalbą teikia  logopedė, specialioji pedagogė Aušra Paulėkienė .

Logopedė, specialioji pedagogė Aušra Paulėkienė pagalbą teikia mokyklinio amžiaus vaikams , turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų bei , turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Pagalba teikiama kiekvieną dieną .

Logopedo funkcijos:

 1. Gavęs tėvų sutikimus, tiria ir įvertina mokinių kalbą, pildo mokinių kalbos  įvertinimo korteles;
 2. Iki rugsėjo mėn. 15d. parengia mokinių, kurie turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašus bei sutrikimų šalinimo programas;
 3. Komplektuoja mokinių grupes įvairiems sutrikimams šalinti, dirba pogrupiais ( 2-4 vaikai) arba grupėmis (5-8 vaikai) bei individualiai;
 4. Organizuoja pratybas ne pamokų metu, lankomumą žymi žurnale;
 5. Bendradarbiauja su miesto pedagogine psichologine tarnyba;
 6. Ištaisius kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, apie korekcinio darbo rezultatus informuoja tėvus, mokytojus,  auklėtojas bei mokinį stebi 3mėnesius.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 1. Kasmet miesto pedagoginei psichologinei tarnybai pateikia specialiųjų poreikių mokinių, tirtų PPT sąrašus;
 2. Organizuoja specialiąsias pratybas mokiniams pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sąrašą, iki rugsėjo mėn. 15d. nustato specialiųjų pratybų skaičių mokiniui;
 3. Organizuoja specialiąsias pratybas pamokų metu, lankomumą žymi žurnale;
 4. Konsultuoja mokytojus rengiant individualizuotas ir pritaikytas ugdymo programas;
 5. Sudaro individualiąsias, pogrupines bei grupines specialiųjų poreikių mokinių sutrikusių funkcijų lavinimo programas;
 6. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 7. Teikia informaciją tėvams apie mokinių ugdymosi pažangą.

pareigybės aprašymas