Menu Close

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ (Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė pavaldi Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriui)

VIKTORIJA RIMKUTĖ

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – asmuo, baigęs visuomenės sveikatos priežiūros studijas teisės aktų nustatyta tvarka ir vykdantis sveikatos priežiūrą darželyje-mokykloje.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais; teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje; inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas; padeda vaikams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius; vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams; teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje; esant poreikiui tikrina vaikų asmens higieną; vykdo užkrečiamų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones; teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą; informuoja įstaigos direktorių apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas

Skip to content