Biudžetinė įstaiga 
Topolių g.19, LT-63331 Alytus 
Tel. (8 315) 70525, (8 315) 70425 
El. paštas drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt 
Juridinių asmenų registras 
Kodas 191054763

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

1 klasės
1. 8.00 – 8.35
2. 8.55 – 9.30
3. 9.50 – 10.25
4. 10.55 – 11.30
5. 12.00 – 12.35

2-4 klasės
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 12.00 – 12.45
6. 13.00 – 13.45

Ugdau alytiškį
Draugiškas internetas
tevu_linija_internetas
i3fh3w10328
erasmus

 

Prašome susipažinti su praleistų dienų mokykloje pateisinimo tvarka ir pateisinimo formos šablonu. Susirgus vaikui privaloma pranešti klasės mokytojai, o sugrįžus parašyti pateisinimą.

Lankomumo aprašas  Pateisinimo forma

Dokumentai parengti remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 47 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 2 punktu, pagal ŠMSM rekomendacijas.

 

 

 

 

Darželį lankančių vaikų tėvelių dėmesiui. Keičiasi pateisinimo dėl praleistų dienų grupėje tvarka. Nuo šiol į darželį neatvykus Jūsų sūnui/dukrai:

 1. Vaikui susirgus, tėvai raštu apie vaiko ligos pradžią informuoja grupės auklėtoją:
  • Žinute, į įstaigos telefoną, asmeniškai informuoja auklėtoją, mokytoją;
  • Sugrįžus parašyti pateisinimą.
 2. Po ligos tėvai grupės auklėtojai, klasės mokytojai pateikia nustatytos formos pateisinimo dokumentą (žr. priedą).
 3. Tėvai užtikrina, kad:
  • po ligos atveda sveiką vaiką;
  • pateikia teisingą informaciją apie esamą vaiko sveikatos būklę ir galias.
 4. Grupės auklėtojos užtikrina, kad vaiko nelankytos dienos dėl ligos būtų teisinamos vadovaujantis šia tvarka.
 5. Neinformavus apie vaiko ligos pradžią, pateisinimas dėl ligos negalioja.

Įsakymas, dėl darželio nelankymo.