Menu Close

Lankomumas

 

Prašome susipažinti su praleistų dienų mokykloje pateisinimo tvarka ir pateisinimo formos šablonu. Susirgus vaikui privaloma pranešti klasės mokytojai, o sugrįžus parašyti pateisinimą.

Lankomumo aprašas  Pateisinimo forma

Dokumentai parengti remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 47 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 2 punktu, pagal ŠMSM rekomendacijas.

 

 

 

 

Darželį lankančių vaikų tėvelių dėmesiui. Keičiasi pateisinimo dėl praleistų dienų grupėje tvarka. Nuo šiol į darželį neatvykus Jūsų sūnui/dukrai:

  1. Vaikui susirgus, tėvai raštu apie vaiko ligos pradžią informuoja grupės auklėtoją:
    • Žinute, į įstaigos telefoną, asmeniškai informuoja auklėtoją, mokytoją;
    • Sugrįžus parašyti pateisinimą.
  2. Po ligos tėvai grupės auklėtojai, klasės mokytojai pateikia nustatytos formos pateisinimo dokumentą (žr. priedą).
  3. Tėvai užtikrina, kad:
    • po ligos atveda sveiką vaiką;
    • pateikia teisingą informaciją apie esamą vaiko sveikatos būklę ir galias.
  4. Grupės auklėtojos užtikrina, kad vaiko nelankytos dienos dėl ligos būtų teisinamos vadovaujantis šia tvarka.
  5. Neinformavus apie vaiko ligos pradžią, pateisinimas dėl ligos negalioja.

Įsakymas, dėl darželio nelankymo.

Skip to content