Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginė-psichologinė tarnyba.
Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas, planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės vaikų individualius poreikius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas prieš programos įgyvendinimo pradžią parengia ugdomosios veiklos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį.

„DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

Skip to content