Biudžetinė įstaiga 
Topolių g.19, LT-63331 Alytus 
Tel. (8 315) 70525, (8 315) 70425 
El. paštas drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt 
Juridinių asmenų registras 
Kodas 191054763

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

1 klasės
1. 8.00 – 8.35
2. 8.55 – 9.30
3. 9.50 – 10.25
4. 10.55 – 11.30
5. 12.00 – 12.35

2-4 klasės
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 12.00 – 12.45
6. 13.00 – 13.45

Ugdau alytiškį
Draugiškas internetas
tevu_linija_internetas
i3fh3w10328
erasmus
Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų ugdytinių tėveliams, giminaičiams, mokyklos-darželio darbuotojams 2017 metais skyrusiems mokyklai-darželiui 2 % GPM paramą. Jūsų geranoriškumas ir supratimas padės mokyklai-darželiui kurti jaukesnę, turtingesnę ugdymo aplinką, įsigyti modernių ugdymo priemonių.
2017 metų sausio 1 dieną mokyklos-darželio paramos lėšų sąskaitoje buvo 2534,06 euro.
Per 2017 metus mokykla-darželis paramos lėšas panaudojo:
2423,55 eurų mokyklos korpuso 1 aukšto koridoriaus sienos remontui, 3a klasės aplinkos turtinimui, baldų įsigijimui darželio grupėse, ūkio ir higienos prekėms, scenos įrangos montavimui.
2017 metų lapkričio mėnesį mokykla-darželis gavo 1134,61 eurus 2 % GPM paramos.
2018 metų sausio 1 dienai mokyklos-darželio paramos sąskaitos likutis – 1315,12 eurų. Detali 2017 metų mokyklos-darželio paramos lėšų panaudojimo ataskaita bus pristatyta mokyklos-darželio tarybos posėdyje vasario mėnesį.
Maloniai prašome paremti mokyklą-darželį ir 2018 metais, mums labai reikalinga Jūsų parama. Ją galite skirti užpildę  elektroninę paramos skyrimo formą FRO512, naudojantis  e-bankininkyste. Pildant formą ir skiriant paramą mokyklai-darželiui, reikia nurodyti:
Savo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą ir telefoną.
Mokestinis laikotarpis – 2017, pažymėti langelyje 6S.
E1 Gavėjo tipas 2.
E2 Gavėjo kodas 191054763.
E4 mokesčio dalies dydis – 2% ar 1%. Jeigu mokyklai-darželiui skiriate 1%, toje pačioje formoje turite nurodyti ir kitą paramos gavėją.
E5 langelyje galite pažymėti iki kurių metų skiriate paramą. Pažymėjus ilgesnį laikotarpį kitais metais nereikės pildyti prašymo.
Nuoširdus Ačiū visiems geranoriškai prisidėsiantiems prie kokybiškesnio mokyklos-darželio veiklos organizavimo.
Pagarbiai
Birutė Semeškienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas