Biudžetinė įstaiga 
Topolių g.19, LT-63331 Alytus 
Tel. (8 315) 70525, (8 315) 70425 
El. paštas drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt 
Juridinių asmenų registras 
Kodas 191054763

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

1 klasės
1. 8.00 – 8.35
2. 8.55 – 9.30
3. 9.50 – 10.25
4. 10.55 – 11.30
5. 12.00 – 12.35

2-4 klasės
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 12.00 – 12.45
6. 13.00 – 13.45

Ugdau alytiškį
Draugiškas internetas
tevu_linija_internetas
i3fh3w10328
erasmus

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M. M

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017–2018 M. M.

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ ATSAKOMYBĖS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

„DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO TARYBA

Pirmininkė– Inga Stanionienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Sekretorė– Sigita Čiaplinskienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja

Posėdžio pirmininkė    Inga Stanionienė

Posėdžio sekretorė      Sigita Čiaplinskienė

Nariai:

Jūratė Bagdonienė – mama, mokyklos-darželio

Mokyklos -darželio taryba

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos-darželio direktorius.

Mokytojų taryba:

  • aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus, analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;

  • svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

  • analizuoja mokymo planų, mokyklos-darželio veiklos, ugdymo programų realizavimą;
  • kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, asmens sveikatos priežiūros darbuotojais, psichologu sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
  • teikia siūlymus įstaigos tarybai įvairiais Mokyklos-darželio veiklos organizavimo bei ugdymo klausimais;
  • kiekvienų mokslo metų pradžioje svarsto metodinių būrelių veiklos planus, mokytojų parengtus teminius planus, Specialiojo ugdymo komisijos veiklos programą;

  • nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

  • pasirenka vidaus audito vykdymo sritis, aptaria jo rezultatus, numato problemų sprendimo būdus.