Menu Close

Komisijos, tarybos

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M. M

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017–2018 M. M.

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ ATSAKOMYBĖS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

„DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO TARYBA

Pirmininkė– Inga Stanionienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Sekretorė– Sigita Čiaplinskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

 

Nariai:

Aida Rasymienė – mokinės mama

Aurelija Laučienė – mokinio ir mokinės mama

Dalia Vosylienė – vyresnioji muzikos mokytoja

Skaidrutė Verenienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos-darželio direktorius.

Mokytojų taryba:

  • aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus, analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;

  • svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

  • analizuoja mokymo planų, mokyklos-darželio veiklos, ugdymo programų realizavimą;
  • kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, asmens sveikatos priežiūros darbuotojais, psichologu sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
  • teikia siūlymus įstaigos tarybai įvairiais Mokyklos-darželio veiklos organizavimo bei ugdymo klausimais;
  • kiekvienų mokslo metų pradžioje svarsto metodinių būrelių veiklos planus, mokytojų parengtus teminius planus, Specialiojo ugdymo komisijos veiklos programą;

  • nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

  • pasirenka vidaus audito vykdymo sritis, aptaria jo rezultatus, numato problemų sprendimo būdus.

 

 

 

 

Skip to content