Menu Close

Projektai

erasmusplus_logo Mokykla kartu su partneriais Alytaus Šaltinių pagrindine mokykla, Alytaus „Vilties“ mokykla-darželiu, Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželiu, Alytaus „Sakalėlio“ pradine mokykla ir bendradarbiaudamos su penkiomis Ekseterio (Exeter, Didžioji Britanija) mokyklomis įgyvendina Erasmus+ programos projektą „Inovatyvios, vertybėmis grįstos mokyklos kultūros įtvirtinimas“ („Embedding an innovative values led school culture“).

Projekto tikslas – ištirti mokyklų vertybes, pagrindines vadovavimo problemas, mokykloje egzistuojančias atskirties problemas ir jų įtaką, skatinti mokyklas, projekto partneres, diskutuoti, mokytis, dalintis gerąją patirtimi ir praktika tarpusavyje. Įgyvendinant projektą vyks seminarai, mokymai, vizitai į partnerines mokyklas, Alytaus miesto mokyklų partnerių bendri renginiai, vykdoma gerosios patirties sklaida, bus sukurta projekto idėją reprezentuojanti vaizdo medžiaga.

Projekto trukmė –24 mėn. Projektas finansuojamas ES lėšomis.

DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE 2013–2014 M. M. IR 2014–2015 M. M. (peržiūra)

Projektas „Lyderių laikas“ skirtas visos Lietuvos švietimo specialistams, suinteresuotiems tvariais švietimo pokyčiais: mokyklų (nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų iki profesinio mokymo centrų) administracijos darbuotojams, mokytojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, švietimo konsultantams, švietimo savivaldos institucijų ir asociacijų vadovams ir dalyviams, užsienio lietuvių bendruomenių lyderiams, ne švietimo sistemos darbuotojams– švietimo bendruomenės nariams, jauniems žmonėms, ketinantiems savo karjeros siekti švietimo sistemoje.

ĮGYVENDINTOJAI

Iniciatoriai ir kuratoriai – Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Strateginių programų skyrius.
Kūrėjai – 100 švietimo darbuotojų, atstovaujančių nacionalinį, savivaldybių ir mokyklos lygmenį.
Pareiškėjas – ŠMM Švietimo aprūpinimo centras.
Partneriai: Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

TRUKMĖ

1 etapas (konceptualių dokumentų rengimas): 2009 – 2011 m.
2 etapas (1 etapo veiklų išbandymas 15-oje savivaldybių): 2011 – 2015 m.
3 etapas (veiklų sklaida likusiose 45-ose savivaldybėse): 2017 – 2020 m.

PROJEKTO TIKSLAS

Sukurti paramos savarankiškiems lyderiams infrastruktūrą plėtojant vadybines kompetencijas, atveriant naujas karjeros galimybes tobulinant, remiant ir išlaisvinant mokyklą, įgalinant švietimo bendruomenę ir kiekvieną jos narį.

b_120_120_16777215_0___images_Logotipai_LL_150x150geltonas

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO VYGDOMAS PROJEKTAS „MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS, TAIKANT ŠIUOLAIKINES PRIEMONES“ PDF Spausdinti El. paštas
Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“, pratęsė kvietimo terminą siūlyti inovatyvias idėjas, kurios praturtintų ir atnaujintų mokyklų bibliotekų ir (ar) informacijos centrų veiklą. Septynių geriausių idėjų autoriams buvo pasiūlyta galimybė savo iniciatyvą įgyvendinti jų pačių pasirinktose mokyklose. Toks projektas bus įgyvendinamas ir „Drevinuko“ mokykloje-darželyje. Projekto Vaikų leidyklėlė „Viena Knygelė“ autorė Loreta Liausaitė, Alytaus miesto teatro režisierė, aktorė pasakoja apie savo sumanymą įkurti mokykloje mažą knygos leidyklėlę, kurios „darbuotojai“ bus pradinukai, ketvirtų klasių auklėtiniai.

 

Turiu mažą svajonę sukurti mažos leidyklėlės mažą modelį, kur vaikai susipažintų su ilgu knygos gimimo procesu. Noriu sukurti jaukų kūrybišką pasaulėlį mažiesiems, kur jie galėtų dalintis idėjomis, piešiniais, tekstais, fotografijomis. Biblioteka trumpam taps mūsų knygos pažinimo šalimi, o mes jos tyrinėtojais ir kūrėjais. O kadangi pasivadinome leidykla, vadinasi išleisime ir knygą – vieną vienintelę Knygą „Mano mokyklėlė, mano draugeliai ir aš neskaitant drevinuko…“.

 

Knyga laukia tavęs. Ieškok jos!

Vieną kartą buvo

mažulytis laivelis,

kuris nemokėjo,

kuris negalėjo

plaukti.

Praėjo viena, dvi, trys,

keturios, penkios,

šešios savaitės,

ir tas laivelis,

ir tas laivelis

išplaukė.

Eliacer Cansino ( Iš ispanų k. vertė Irena Plaušinaitytė)

Mažos mokyklinės leidyklėlės modelio sukūrimas – tai atraktyvus, kūrybinis žaidimas, supažindinantis vaikus su ilgu knygos gimimo procesu, pasakojantis apie įvairių profesijų kūrėjus ir specialistus, dalyvaujančius tame procese. Vaikai mokysis kolektyvinio darbo proceso, planavimo, sprendimų priėmimo ir rezultatų įgyvendinimo. Viso sumanymo tikslas: surasti takelį į knygos širdelę: pagilinti vaikų žinias apie Knygos atsiradimą, mokyti informacines technologijas naudoti kūrybinėse darbeliuose.

 

Loreta Liausaitė

Alytaus ,,Drevinuko‘‘ darželis-mokykla vykdo projektą 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-05-K priemonės „Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams“ „PAPILDOMA PAGALBA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAMS“ (VP1-2.3-ŠMM-05-K-01-014).

2010 ir 2011 metais darželio – mokyklos bendruomenė dalyvauja ES projekto “Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos žinių ir gebėjimų didinimas” mokymuose.

Teatro studija „Drevinukas” kaip partneris dalyvauja tarptautiniame projekte pagal “Šiaurės ir Baltijos šalių vaikų ir jaunimo ilgalaikių kultūrinių mainų programą” muzikiniame – teatriniame festivalyje “Gyvenimas Šiaurėje”.

,,Laimingas vanduo. Laiminga Žemė. Laimingas žmogus.“

Projektas ,,Laimingas vanduo. Laiminga Žemė. Laimingas žmogus.“ skirtas pateikti švietėjiškas žinias vaikams ir tėveliams apie gamtą, švarą gamtoje, žmogaus ir gamtos santykį, žmogaus veiklos įtaką gamtai, gyvūnijai bei pačiam žmogui. Šios švietėjiškos žinios ugdys vaikų sąmoningumą santykyje su gamta, padės užmegzti gilesnius santykius su tėveliais, kartu dalyvaujant praktiniuose aplinkosauginiuose užsiėmimuose, skatins aktyviau dalyvauti savanoriškoje visuomenės veikloje, bendradarbiaujant su valstybės atstovais.

Skip to content