Biudžetinė įstaiga 
Topolių g.19, LT-63331 Alytus 
Tel. (8 315) 70525, (8 315) 70425 
El. paštas drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt 
Juridinių asmenų registras 
Kodas 191054763

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

1 klasės
1. 8.00 – 8.35
2. 8.55 – 9.30
3. 9.50 – 10.25
4. 10.55 – 11.30
5. 12.00 – 12.35

2-4 klasės
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 12.00 – 12.45
6. 13.00 – 13.45

Ugdau alytiškį
Draugiškas internetas
tevu_linija_internetas
i3fh3w10328
erasmus

Vidutinis Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių:

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. sausio 22 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

 

Nr. 2020 m. 4 ketvirtis

 

2019 metai
1 Auklėtoja (vyresnioji) 9.0 1417 1065

 

2 Auklėtojo padėjėjas 6.0 718 637

 

3 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1.5 1630 1360

 

4 Logopedas 2.5 1163 1126

 

5 Mokytoja 8.0 1528 1365

 

6 Pailg.darbo dienos gr. auklėtoja 3.0 882 863

 

7 Pedagogo padėjėjas 3.0 824 819

 

8 Valytojas 3.8 607 555

 

9 Virėjas 2.0 713 713

 

 

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Rima Vinkevičienė  tel. 8 608  43 296