Biudžetinė įstaiga 
Topolių g.19, LT-63331 Alytus 
Tel. (8 315) 70525, (8 315) 70425 
El. paštas drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt 
Juridinių asmenų registras 
Kodas 191054763

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

1 klasės
1. 8.00 – 8.35
2. 8.55 – 9.30
3. 9.50 – 10.25
4. 10.55 – 11.30
5. 12.00 – 12.35

2-4 klasės
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.55 – 11.40
5. 12.00 – 12.45
6. 13.00 – 13.45

Ugdau alytiškį
Draugiškas internetas
tevu_linija_internetas
i3fh3w10328
erasmus

             

BALANDŽIO MĖNESIO MOKYKLOS-DARŽELIO

 Vadovų darbotvarkė

 

Eil.

Nr.

 

 

Pasitarimai

 

Data

     

Vieta

    

Atsakingi

1. „Mokytojo padėjėjas: sėkmės ir problemos, bendradarbiavimas įstaigoje ir su Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba“ švietimo įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui, atsakingiems už specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą ir Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistams 1 d.

15.00 val.

Nuotoliniu būdu Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas

Birutė Semeškienė

2. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos, Alytaus Dzūkijos mokyklos, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos ir Alytaus profesinio rengimo centro dėl bendradarbiavimo įgyvendinant Kūrybinio mąstymo ir inžinerinės kompetencijos ugdymo programą 9 d.

14.00 val.

Nuotoliniu būdu Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas

Birutė Semeškienė

3. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo 14 d.

14.00 val.

Nuotoliniu būdu Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas

Birutė Semeškienė

4. Lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių direktorių pavaduotojams ugdymui dėl priešmokyklinio ugdymo mokytojo rekomendacijos apie vaiko pasiekimus perdavimo mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą 16 d.

13.00 val.

Nuotoliniu būdu Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas

Birutė Semeškienė

5. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl aktualių klausimų 30 d.

10.00 val.

Nuotoliniu būdu Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas

Birutė Semeškienė