Menu Close

Vadovų darbotvarkė

VASARIO MĖNESIO MOKYKLOS-DARŽELIO

 Vadovų darbotvarkė

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Pasitarimai

 

Data

     

Vieta

    

Atsakingi

1. Alytaus miesto savivaldybės (toliau – AMS) švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kuriose dirba mokytojų padėjėjai, ir Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – AM PPT) direktorių dėl mokytojų padėjėjų. Pasitarime bus kviečiami dalyvauti ir AMS tarybos nariai. 3 d.

14.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė Direktorė Jurgita Kamandulienė
2. AMS ikimokyklinio ugdymo mokyklų (toliau – IUM) ir bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – BUM), vykdančių priešmokyklinio ugdymo programas, direktorių dėl prašymų pateikimo į priešmokyklinio ugdymo grupes termino suvienodinimo. 9 d.

16.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė Direktorė Jurgita Kamandulienė
3. AMS Mero pokalbiai su AMS švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriais dėl vadovų metų veiklos ataskaitų įvertinimo ir einamųjų metų veiklos užduočių nustatymo. 13-28 d. pagal grafiką Mero kabinetas Direktorė Jurgita Kamandulienė
4. AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl švietimo aktualijų (klausimus pateikti iki 2023-02-20 įskaitytinai el. p. laima.kairiene@alytus.lt) ir lopšelių-darželių bei mokyklų-darželių darbo 2023 m. vasarą. 24 d.

10.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė Direktorė Jurgita Kamandulienė

 

Skip to content