Menu Close

Vadovų darbotvarkė

GEGUŽĖS MĖNESIO MOKYKLOS-DARŽELIO

   Vadovų darbotvarkė

 

Eil.

Nr.

 

 

Pasitarimai

 

Data

     

Vieta

    

Atsakingi

1. Civilinės saugos mokymai. Dalyvauja Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktoriai ir asmenys, atsakingi už civilinę saugą įstaigose (iš kiekvienos įstaigos po 2 žmones prisijungę iš vieno kompiuterio) 10 d.

11.00 val.

 

Nuotoliniu būdu Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas

Birutė Semeškienė

2. Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių susitikimas su profesinių sąjungų atstovais

 

12 d.

15.30 val.

 

Nuotoliniu būdu Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas

Birutė Semeškienė

3. Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų vadovams, dalykų mokytojų metodinių būrelių (miesto) pirmininkams dėl savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo komandos ir jos veiklos pristatymo 18 d.

15.00 val.

 

Nuotoliniu būdu Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas

Birutė Semeškienė

4. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių dėl mokslo metų užbaigimo ir švietimo įstaigų veiklos 2022 m. birželio mėnesį 27 d.

10.00 val.

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas

Birutė Semeškienė

 

 

Skip to content