Menu Close

Prevencinės programos

Mūsų įstaiga įgyvendina vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencines programas
„Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“, Smurto ir patyčių prevencijos.

Informacija apie šias programas aktuali.
Kviečiame susipažinti:

Zipio draugai ir obuolio draugai

Programa įveikiame kartu

Vertinimo studijų santrauka A4

Vertinimo studijų santrauka

Tėvų linija

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS „DREVINUKO” MOKYKLOS-DARŽELIO DARBUOTOJAMS, DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE TVARKOS APRAŠAS

Daugiau skaitykite http://www.bepatyciu.lt

Skip to content