Menu Close

Erasmus+ projektas „Į gyvenimą plačiu žingsniu“

Puikios žinios! Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis gavo Erasmus+ finansavimą projektui „Į gyvenimą plačiu žingsniu“. Projektu siekiama keleto tikslų: išnaudoti skaitmeninių technologijų potencialą mokant ir mokantis skaitmeninių įgūdžių, ugdyti gebėjimus taikant inovatyvius metodus, ugdyti įvairias mokinių kompetencijas, kurti pozityvią darbo ir mokymo(si) aplinką, puoselėti įtraukties ir įvairovės bei tolerancijos vertybes. Projekto įgyvendinimo metu numatomas mokytojų ir kitų darbuotojų dalyvavimas penkiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose. #drevinukas #erasmus #placiaiszingsniaisigyvenima

Skip to content