Biudžetinė įstaiga 
Topolių g.19, LT-63331 Alytus 
Tel. (8 315) 70525, (8 315) 70425 
El. paštas drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt 
Juridinių asmenų registras 
Kodas 191054763

Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Kvalifikacinė kategorija
Išsilavinimas
Pareigos, mokomieji dalykai
Kontaktiniai duomenys
1.
         
2.
Birutė Semeškienė
III vadybinė kategorija vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja
Aukštasis
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Tel. nr.: (8 315) 70525
3.
Inga Murauskienė
mokytoja
Aukštasis
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 ingadrevinukas@gmail.com
Tel. nr.: (8 315) 70525
4.
Dalia
Vosylienė
Vyresnioji muzikos mokytoja
Aukštasis
Meninio ugdymo pedagogė
Tel. nr.: (8 315) 70525
5.
Aušra Paulėkienė
Logopedė metodininkė
Aukštasis
Logopedė,
specialioji
pedagogė
Tel. nr.: (8 315) 70525
6.
Giedrė Valaikienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis
Priešmoklyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
7.
Dalė Jursevičienė
ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
8.
Skaidrutė Verenienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
Aukštesnysis
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
9.
Asta Labalaukienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštasis
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
10.
Lina Augustinavičienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštasis
Priešmoklyklinio ugdymo pedagogė
Tel. nr.: (8 315) 70525
11.
Danutė Baliukonienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
12.
Dalė Kamblevičienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
13.
Marytė Belevičienė
Vyresnioji auklėtoja
Aukštesnysis
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
14.
Dalė Ribinskienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
15.
Danutė Pankienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Aukštasis
Pradinis ugdymas
Tel. nr.: (8 315) 70525
16.
Rugilė Čirienė
Pradinio ugdymo mokytoja
Aukštasis
Pradinis ugdymas 
Tel. nr.: (8 315) 70525
17.
Renata Grigalienė
Specialioji pedagogė, logopedė
Aukštasis
Specialioji pedagogė, logopedė
Tel. nr.: (8 315) 70525
18.
Vilma Čeplevičienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Aukštasis
Pradinis ugdymas 
Tel. nr.: (8 315) 70525
19.
Rita
Kamaitienė
Vyresnioji socialinė pedagogė
Aukštasis VPU
Socialinė pedagogė, bibliotekininkė
Tel. nr.: (8 315) 70525
20.
Edita
Jurčienė
Vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja
Aukštasis VPU
Pradinis ugdymas 
Tel. nr.: (8 315) 70525
21.
Sigita
Turskienė
Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Aukštesnysis
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Tel. nr.: (8 315) 70525
22.
Jolita
Kalėdienė
Vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja
Aukštasis
Pradinis ugdymas 
Tel. nr.: (8 315) 70525
23.
Ieva Ivanauskienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Aukštasis, Teatro edukologijos magistrantė
Pradinis ugdymas, dramos būrelio vadovė
Tel. nr.: (8 315) 70525
24.
Sigita Čiaplinskienė
Vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja
Aukštasis ŠPI
Pradinis ugdymas 
Tel. nr.: (8 315) 70525
25.
Inga Stanionienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Aukštasis ŠPI
Pradinis ugdymas 
Tel. nr.: (8 315) 70525
26.
Renata Mockevičienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Aukštasis
Anglų kalbos mokytoja 
Tel. nr.: (8 315) 70525
27.
Aušra Saulevičiūtė
 
Aukštasis
Šokio mokytoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
28.
Jolanta Kanišauskienė
Pradinio ugdymo mokytoja 
Aukštasis
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
Tel. nr.: (8 315) 70525
29.
Daiva Balevičienė
Vyresnioji tikybos mokytoja
Aukštasis universitetinis
Tikybos mokytoja

Tel. Nr.: (8 315) 70525

     
  KITI DARBUOTOJAI
Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos
     
2 Vida Naruševičienė Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė
3 Asta Bartkienė Kineziterapeutė
4 Genovaitė Murauskienė Masažuotoja
5 Genovaitė Berulienė Auklėtojos padėjėja
6 Gitana Kalėdienė Auklėtojos padėjėja
7 Jolita Sadauskienė Auklėtojos padėjėja
8 Loreta Karčiauskienė Auklėtojos padėjėja
9 Renata Grudzinskienė Auklėtojos padėjėja
10 Renata Narutienė Auklėtojos padėjėja
11 Asta Račkienė Pedagogo padėjėja
12 Snieguolė Pavilonienė Pedagogo padėjėja
13 Asta Bartkienė Raštinės vedėja
14 Birutė Jurgaitienė Virėja
15 Lilija Giedraitienė Virėja
16 Lina Armanavičienė Virėja
17 Alė Karkauskienė Valytoja
18 Anelė Kazabuckienė Valytoja
19 Danutė Gurskienė Valytoja
20 Lina Ivanauskienė Valytoja
21 Aldona Juodžiukynienė Pagalbinė darbininkė
22 Saulius Vansevičius Įrenginių aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas
23 Juozas Radžiukynas Budėtojas
24 Vytas Gurskas Kiemsargis

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO IKIMOKYKLINĖS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

ALYTAUS DREVINUKO" MOKYKLOS-DARŽELIO MENINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

parsisiųsti Adobe .PDF formatu